Privacybeleid

Verklaring van gegevensbescherming


1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens
2 Uw rechten
3 Verzameling van persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website
4 Overige functies en diensten op onze website
5 Bezwaar maken tegen of intrekken van toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens
6 Gebruik van Google Analytics
7 Gebruik van Google AdWords Conversion
8 Gebruik van Google Remarketing
9 Gebruik van YouTube video's
10 Gebruik van Vimeo video's
11 Gebruik van Google Maps
12 Gebruik van Sitecore Analytics
13 ShareThis-plugin
14 Gebruik van de Facebook-pixel


§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens
(1) Hieronder vindt u informatie over de persoonsgegevens die worden verzameld wanneer u onze website gebruikt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar u persoonlijk verwijzen, zoals uw naam, adres, e-mailadres en gebruikersgedrag.

(2) De verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig Art. 4 lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU is BRIO AB, gevestigd te: Box 305, SE-201 23 MALMÖ;, Zweden, tel.: +46406194000, e-mail: info@brio.net. Als u vragen, opmerkingen of kritiek heeft over gegevensbescherming, of als u de hieronder uiteengezette rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via dataprotectionofficer@brio.net of het postadres, ter attentie van 'The data protection officer' (de databeveiligingsfunctionaris).

(3) Als u via e-mail of een contactformulier contact met ons opneemt, bewaren wij de gegevens die u aan ons verstrekt (uw e-mailadres, indien van toepassing uw naam, en uw telefoonnummer) om uw vragen te kunnen beantwoorden. We zullen de in dit kader verzamelde gegevens verwijderen zodra het niet meer nodig is om ze te bewaren, of de verwerking ervan beperken indien wettelijke regelingen voor gegevensopslag van toepassing zijn.

(4) Als we voor individuele functies van ons aanbod gebruikmaken van serviceproviders, of als we uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u nauwkeurig op de hoogte stellen van de hierbij betrokken processen. Ook zullen we u op de hoogte stellen van eventueel van toepassing zijnde criteria met betrekking tot bewaartermijnen.

§ 2 Uw rechten
(1) U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
- Het recht op inzage,
- Het recht op rectificatie of wissing,
- Het recht op beperking van verwerking,
- Het recht op bezwaar tegen verwerking,
- Het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

(2) Daarnaast heeft u het recht om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

§ 3 Verzameling van persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website
(1) Als u onze website alleen bezoekt om informatie te zoeken, en u zich niet aanmeldt of op een andere manier gegevens aan ons verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website bekijkt, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn voor de weergave van onze website en om de stabiliteit en veiligheid ervan te kunnen garanderen (de juridische grondslag hiervan ligt in Art. 6, lid 1, p. 1 sub f AVG):
- IP-adres
- Datum en tijd van bezoek
- Tijdsverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhoud van het bezoek (specifiek bezochte pagina)
- Toegangsstatus/HTTP-statuscode
- Overgebracht datavolume
- Website waar de bezoeker vandaan kwam
- Browser
- Besturingssysteem en interface
- Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast het verzamelen van de bovengenoemde gegevens, worden bij uw bezoek aan onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en worden gekoppeld aan de browser die u gebruikt, en die bepaalde informatie doorgeven aan de organisatie die ze geplaatst heeft (in dit geval ons bedrijf). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Cookies hebben ten doel websites gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:
a) Deze website maakt gebruik van de volgende types cookies. Hun bereik en werking wordt hieronder uitgelegd:
- Tijdelijke cookies (zie b)
- Permanente cookies (zie c).
b) Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit. Een specifiek voorbeeld hiervan zijn sessiecookies. Met een sessiecookie worden bepaalde gegevens en voorkeuren gedurende een bepaalde sessie opgeslagen. Als u onze website even verlaat en daarna weer terugkomt, wordt uw computer door het sessiecookie herkend. Sessiecookies worden verwijderd zodra u uitlogt of uw browser afsluit.
c) Permanente cookies worden automatisch na een bepaalde tijd verwijderd. Deze tijd kan afhankelijk van het cookie variëren. U kunt de cookies zelf op elk gewenst moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.
d) U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw eigen wensen. Zo kunt u bijvoorbeeld de opslag van cookies van derden, of van alle cookies, uitschakelen. Bedenk wel dat u misschien niet alle functies van deze website kunt gebruiken als u cookies uitschakelt.

§ 4 Overige functies en diensten op onze website
(1) Naast informatie kunt u op onze website ook allerlei diensten vinden. Hiervoor zult u meestal meer persoonsgegevens moeten opgeven. De hierboven uiteengezette principes van dataverwerking zijn ook hier van toepassing.

(2) In sommige gevallen maken we gebruik van externe serviceproviders om uw gegevens te verwerken. Deze serviceproviders worden met zorg geselecteerd, zijn verplicht onze instructies na te leven en worden geregeld op deze naleving gecontroleerd.

(3) Ook kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven aan derden voor het organiseren van campagnes of prijsvragen, het afsluiten van contracten, of soortgelijke diensten in samenwerking met deze partners. Hierover ontvangt u meer informatie als u uw persoonlijke gegevens invoert. Voor aanbiedingen die in deze verklaring van gegevensbescherming verder worden besproken, vindt u hieronder meer informatie.

(4) Als onze serviceprovider of partner gevestigd is in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen we u over de consequenties hiervan informeren zodra u uw persoonlijke gegevens invoert. Voor aanbiedingen die in deze verklaring van gegevensbescherming verder worden besproken, vindt u hieronder meer informatie.

§ 5 Bezwaar maken tegen of intrekken van toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens
(1) Als u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw gegevens, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Hiermee wordt onmiddellijk ons recht op het verwerken van uw persoonlijke gegevens gewijzigd.

(2) In gevallen waarin het verwerken van uw persoonsgegevens nodig is voor het behartigen van gerechtvaardigde belangen (Art. 6, lid 1, p. 1 sub f AVG), kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. Dit is het geval als het verwerken van de gegevens niet nodig is om een contract met u uit te voeren. Dit wordt in de onderstaande beschrijving van functies uitgelegd. Als u bezwaar wilt maken, vragen we u aan te geven waarom u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens op de normale manier verwerken. Na ontvangst van uw met redenen omkleden bezwaar zullen we de situatie bekijken en ofwel de verwerking van uw persoonsgegevens staken of aanpassen of u uitleggen welke zwaarwegende legitieme gronden wij hebben om door te gaan met het verwerken van uw gegevens.

(3) Tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en ten behoeve van data-analyse kunt u uiteraard op elk gewenst moment bezwaar maken. U kunt uw bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden indienen via de in § 1 (2) genoemde adressen.

§ 6 Gebruik van Google Analytics
(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die door dit cookie wordt gegenereerd, wordt meestal opgeslagen op een server van Google in de VS. Als u echter IP-anonimisering inschakelt op deze website, zal Google uw IP-adres eerst trunceren. Dit geldt voor alle EU-landen en andere landen die de EER-overeenkomst hebben gesloten. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal Google een volledig IP-adres doorsturen naar een Google-server in de VS en het daar trunceren. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze website om uw gebruik van de site te analyseren, om rapporten op te stellen over activiteiten op de website en om de exploitant andere website- en internetgerelateerde diensten aan te bieden.

(2) Het IP-adres dat door uw browser wordt overgedragen aan Google Analytics wordt niet gekoppeld aan enige andere gegevens die Google in bezit heeft.

(3) U kunt uw browsersoftware zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen voor Google Analytics. Het is dan echter wel mogelijk dat u niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt de overdracht aan Google van gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browserplug-in onder deze koppeling te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de functie '_anonymizeIp()'. Hierdoor worden IP-adressen altijd getrunceerd voordat ze worden verwerkt, zodat ze niet kunnen worden gekoppeld aan een persoon. Alle gegevens aan de hand waarvan u als persoon herkend kunt worden, worden dan ook onmiddellijk uitgesloten en verwijderd.

(5) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we deze voortdurend verder kunnen verbeteren. Met behulp van de gegenereerde statistieken kunnen we ons aanbod verbeteren en de website voor u als gebruiker interessanter maken. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich aangesloten bij het EU-VS Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). De juridische grondslag voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6, lid 1 p. 1 sub f AVG.

(6) Gegevens over de derde partij: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 1 436 1001. Servicevoorwaarden:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht gegevensbescherming:
http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en verklaring van gegevensbescherming:
http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

§ 7 Gebruik van Google AdWords Conversion
(1) We maken gebruik van de diensten van Google AdWords om aan de hand van reclamemateriaal (Google AdWords) op externe websites de aandacht te vestigen op ons aantrekkelijke aanbod. Aan de hand van de gegevens over de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol elk van onze reclamemiddelen is. Dit doen we omdat we u advertenties willen laten zien die interessant voor u zijn, om onze website aantrekkelijker voor u te maken en om een betrouwbare berekening van onze advertentiekosten te kunnen maken.

(2) Dit reclamemateriaal wordt door Google aangeleverd via 'Ad Servers'. Hiertoe gebruiken we Ad Server Cookies, die bepaalde parameters genereren aan de hand waarvan succes kan worden gemeten, zoals de plaatsing van de advertenties of het klikgedrag van gebruikers. Als u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt, slaat Google AdWords een cookie op uw computer op. Deze cookies verlopen meestal na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk aan te herkennen. Over het algemeen worden de volgende zaken als analysewaarden in dit cookie opgeslagen: unieke cookie-ID, aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), laatste vertoning (relevant voor post-view conversies) en afmeldgegevens (waarmee wordt aangegeven dat geen contact meer mag worden opgenomen met de gebruiker).

(3) Aan de hand van deze cookies kan Google uw browser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van een klant van AdWords bezoekt, en het cookie op zijn/haar computer is nog niet verlopen, dan kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze website is geleid. Elke AdWords-klant krijgt een eigen cookie toegewezen. Dit betekent dat cookies niet kunnen worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens door middel van de bovengenoemde reclamemiddelen. Google verstrekt alleen statistische evaluaties aan ons, aan de hand waarvan wij kunnen bekijken welke reclamemiddelen het meest effectief zijn. Wij ontvangen geen aanvullende gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van reclamemateriaal en meer in het bijzonder zijn we niet in staat om aan de hand van deze informatie gebruikers te herkennen.

(4) Op basis van de gebruikte marketingmiddelen maakt uw browser automatisch rechtstreeks verbinding met de Google-server. Wij hebben geen invloed op het bereik en het verdere gebruik van gegevens die Google met behulp hiervan verzamelt en kunnen u dan ook slechts op basis van onze kennis informeren: door het integreren van AdWords Conversion ontvangt Google informatie over het feit dat u het betreffende onderdeel van onze website heeft opgevraagd of op een van onze advertenties heeft geklikt. Als u zich heeft aangemeld bij een dienst van Google, kan Google uw bezoek koppelen aan uw account. Ook als u zich niet heeft aangemeld bij Google of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de adverteerder uw IP-adres vindt en opslaat.

(5) U kunt op verschillende manieren voorkomen dat u op deze manier getraceerd wordt: a) door uw browsersoftware op de juiste manier in te stellen: met name door cookies van derden te onderdrukken voorkomt u dat u advertenties van derden ontvangt; b) door cookies van het domein 'www.googleadservices.com' (https://www.google.de/settings/ads) te blokkeren en zo cookies voor het bijhouden van conversies uit te schakelen (let wel dat deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert); c) door de op uw interesses afgestemde advertenties van adverteerders die deel uitmaken van de zelfregulerende campagne 'About Ads' uit te schakelen via de koppeling http://www.aboutads.info/choices (let wel dat deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert); d) door persoonlijke advertenties permanent uit te schakelen in uw Firefox, Internet Explorer of Google Chrome browser via de koppeling http://www.google.com/settings/ads/plugin. Het is dan echter wel mogelijk dat u niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

(6) De juridische grondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 lid 1 p. 1 sub f AVG. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u op http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html, of op de website van het Network Advertising Initiative (NAI): http://www.networkadvertising.org. Google is gebonden aan het EU-VS Privacy Shield; https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 8 Gebruik van Google Remarketing
Naast AdWords Conversion maken we ook gebruik van de toepassing Google Remarketing als we opnieuw contact met u opnemen. Deze toepassing kan na uw bezoek aan onze website worden gebruikt om onze advertenties tijdens uw verdere internetactiviteiten te laten zien. Dit gebeurt via de cookies die in uw browser zijn opgeslagen en die door Google worden gebruikt om uw surfgedrag te registreren en evalueren. Op deze manier heeft Google uw vorige bezoek aan onze website kunnen registreren. Google geeft zelf aan dat uw persoonsgegevens niet worden gecombineerd met gegevens die tijdens het remarketingproces worden verzameld en mogelijk door Google worden opgeslagen. Dergelijke gegevens worden volgens Google gepseudonimiseerd.

§ 9 Gebruik van YouTube video's
(1) Wij maken op onze website gebruik van YouTube video's. Deze staan op http://www.YouTube.com en kunnen rechtstreeks vanuit onze website worden afgespeeld.

(2) Tijdens uw bezoek aan de website ontvangt YouTube een melding dat u de betreffende subpagina van onze website heeft geopend. Ook worden de in Hoofdstuk 3 van deze verklaring beschreven gegevens overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of u een gebruikersaccount bij YouTube heeft en zo ja, of u daarop ingelogd bent. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw YouTube-profiel worden gekoppeld, moet u eerst uitloggen voordat u op de knop klikt. YouTube slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, ten behoeve van marktonderzoek en/of om zijn website aan te passen aan de wensen van gebruikers. Evaluaties worden vooral uitgevoerd om advertenties af te stemmen (ook op gebruikers die niet zijn ingelogd) en om medegebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van een dergelijk gebruikersprofiel, maar om dit recht uit te oefenen zult u contact moeten opnemen met YouTube

(3) Meer informatie over de doelen en het bereik van de verzamelde gegevens en de verwerking ervan door YouTube vindt u in de verklaring van gegevensbescherming. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en de instellingsopties waarmee u uw privacy kunt beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en is gebonden aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 10 Gebruik van Vimeo video's
(1) Wij maken op onze website gebruik van Vimeo video's. Deze staan op http://www.vimeo.com en kunnen rechtstreeks vanuit onze website worden afgespeeld.

(2) Tijdens uw bezoek aan de website ontvangt Vimeo een melding dat u de betreffende subpagina van onze website heeft geopend. Ook worden de in Hoofdstuk 3 van deze verklaring beschreven gegevens overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of u een gebruikersaccount bij Vimeo heeft en zo ja, of u daarop ingelogd bent. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Vimeo-profiel worden gekoppeld, moet u eerst uitloggen voordat u op de knop klikt. Vimeo slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, ten behoeve van marktonderzoek en/of om zijn website aan te passen aan de wensen van gebruikers. Evaluaties worden vooral uitgevoerd om advertenties af te stemmen (ook op gebruikers die niet zijn ingelogd) en om medegebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van een dergelijk gebruikersprofiel, maar om dit recht uit te oefenen zult u contact moeten opnemen met Vimeo.

(3) Gegevens over de derde partij: Vimeo, Inc.<br /> 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS; verklaring van gegevensbescherming: https://vimeo.com/privacy; Vimeo is gebonden aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 11 Gebruik van Google Maps
(1) Op deze website maken we gebruik van de diensten van Google Maps. Hiermee kunnen we interactieve kaarten rechtstreeks op de website zetten om u te voorzien van een handige plattegrondfunctie.

(2) Tijdens uw bezoek aan de website ontvangt Google een melding dat u de betreffende subpagina van onze website heeft geopend. Ook worden de in Hoofdstuk 3 van deze verklaring beschreven gegevens overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of u een gebruikersaccount bij Google heeft en zo ja, of u daarop ingelogd bent. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account gekoppeld. Als u niet wilt dat uw gegevens aan uw Google-profiel worden gekoppeld, moet u eerst uitloggen voordat u op de knop klikt. Google slaat uw gegevens op als gebruikersprofiel en gebruikt deze voor reclamedoeleinden, ten behoeve van marktonderzoek en/of om zijn website aan te passen aan de wensen van gebruikers. Evaluaties worden vooral uitgevoerd om advertenties af te stemmen (ook op gebruikers die niet zijn ingelogd) en om medegebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het opstellen van een dergelijk gebruikersprofiel, maar om dit recht uit te oefenen zult u contact moeten opnemen met Google.

(3) Meer informatie over de doelen en het bereik van de verzamelde gegevens en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in vindt u in zijn verklaring van gegevensbescherming. Hier vindt u ook meer informatie over uw rechten en de instellingsopties waarmee u uw privacy kunt beschermen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de VS en is gebonden aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

§ 12 Gebruik van Sitecore Analytics
(1) We maken gebruik van een webanalyse-service van Sitecore om het gebruik van onze website te analyseren zodat we deze voortdurend verder kunnen verbeteren. U kunt uw browsersoftware zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen voor Sitecore Analytics. Het is dan echter wel mogelijk dat u niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. De juridische grondslag voor het gebruik van Sitecore Analytics is Art. 6, lid 1 p. 1 sub f AVG.

(2) Gegevens over de derde partij: Sitecore Holding II A/S, een Deense besloten vennootschap (CVR- nr. 37624071). Verklaring van gegevensbescherming: https://www.sitecore.com/trust/privacy-policy.

§ 13 ShareThis-plugin
(1) Wij maken gebruik van de sociale plug-in van de serviceprovider voor bookmarking. Hiermee kunt u content van onze website delen op sociale netwerken (zoals Twitter, Facebook of Google+).

(2) Als u ShareThis gebruikt terwijl u ingelogd bent op het bijbehorende sociale netwerk (zoals Twitter, Facebook of Google+), kan uw bezoek aan onze website worden gekoppeld aan uw gebruikersaccount. Als u dit niet wilt, raden we u aan ShareThis niet te gebruiken.

(3) ShareThis ontvangt geen persoonsgegevens over gebruikers, maar stelt anonieme gebruikersstatistieken samen over de gedeelde content. Deze gegevens worden geregeld verwijderd.

(4) Gegevens over de derde partij: ShareThis Inc. ('ShareThis') , 250 Cambridge Avenue, Palo Alto, CA 94306, VS; verklaring van gegevensbescherming: https://www.sharethis.com/privacy/

§ 14 Gebruik van de Facebook-pixel
(1) We gebruiken de Facebook-pixel op onze website om onze advertenties ('Facebook Ads') weer te geven op Facebook voor Facebook-gebruikers die onze website hebben bezocht of die interesse hebben getoond in bepaalde producten of onderwerpen. Ook kunnen we de Facebook-pixel gebruiken om statistisch te evalueren of gebruikers via een klik op een Facebook Ad (dus via conversie) naar onze website zijn geleid.

(2) We gebruiken de Facebook-pixel voor marketing- en optimalisatiedoeleinden, en met name om Facebook Ads relevanter en interessanter te maken en ons aanbod te verbeteren. Wij verzamelen uw persoonsgegevens anoniem, dus we kunnen u er niet uit herkennen. De juridische grondslag voor het verwerken van uw gegevens is Art. 6, lid 1 zin 1 sub f AVG.

(3) Gegevens over de derde partij: Het sociale netwerk Facebook wordt ge&euml;xploiteerd door Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS of, als u zich in de EU bevindt, door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland; http://www.facebook.com/policy.php; Meer informatie over de verzameling van gegevens: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. U kunt bezwaar maken tegen tracking door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens voor het weergeven van Facebook Ads. Op de Facebookpagina https://www.facebook.com/settings?tab=ads vindt u meer informatie over reclame-instellingen op basis van gebruik. Facebook is gebonden aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.