Internetbeleid

Lees dit internetbeleid zorgvuldig door voordat u deze website gaat gebruiken.

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met dit beleid.

De website is in eigendom van en wordt beheerd door BRIO AB – een bedrijf dat gevestigd is in Zweden en onderhevig is aan de Zweedse wetgeving. BRIO onderhoudt de website met als voornaamste doel het aanbieden van informatie.

Het is verboden de inhoud van deze website te kopiëren, reproduceren, publiceren, uploaden, openbaar te maken, overzetten of distribueren, inclusief tekst, afbeeldingen, geluid en film, voor particuliere of commerciële doeleinden, zonder de schriftelijke toestemming van BRIO.

De inhoud van deze website is beschermd met copyright, tenzij anderszins vermeld, en mag alleen gebruikt worden conform dit beleid. BRIO biedt geen garanties dat uw gebruik van het materiaal op deze website geen inbreuk doet op de rechten van een derde partij die niet in eigendom is of verbonden aan BRIO. Afbeeldingen zijn eigendom van of worden gebruikt met de toestemming van BRIO.

Het gebruik van deze afbeeldingen door u of een andere partij met uw toestemming is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in dit beleid. Onbevoegd gebruik van de afbeeldingen kan in strijd zijn met de wetgeving betreffende copyrights, handelsmerken, integriteit en publieke openbaarmaking, evenals wetten en voorzieningen betreffende communicatie.

BRIO doet zijn best om te zorgen dat de informatie op de website correct en bijgewerkt is. BRIO kan echter de correctheid van de informatie niet garanderen. BRIO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de inhoud van deze website.

Daarnaast gebruikt en navigeert u op deze website op uw eigen risico.

BRIO noch een andere partij die betrokken is bij het maken of leveren van de website is aansprakelijk voor directe, indirecte, onvoorziene of gevolgschade die kan worden toegeschreven aan het openen of gebruiken door u van de website.

BRIO accepteert geen aansprakelijkheid en mag niet aansprakelijk gehouden worden voor schade of een virus van invloed op uw computerapparatuur of andere eigendommen op basis van toegang tot, gebruik van of surfen op de website, of bij het downloaden van materiaal als tekst, afbeeldingen, film of geluid van de website.

Alle communicatie en al het materiaal dat u verzendt aan de website via e-mail of via andere middelen, inclusief gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties enz., worden als niet-vertrouwelijk en openbaar behandeld. Alles wat u verzendt of plaatst kan gebruikt worden door BRIO of haar dochterondernemingen voor alle doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, overdracht, publicatie, transmissie en openbare bekendmaking. BRIO heeft daarnaast het recht ideeën, concepten, kennis en technieken te gebruiken die onderdeel zijn van de communicatie die u naar de website verzendt om enigerlei doel, inclusief maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marketing van producten met behulp van de informatie.

Alle handelsmerken en logotypes die op de website worden weergegeven, zijn merken van BRIO. Geen enkele inhoud van de website mag geïnterpreteerd worden als stilzwijgende toestemming, of een ander soort licentie of recht, tot het gebruik van de handelsmerken op de website zonder de schriftelijke toestemming van BRIO of een derde partij die de handelsmerken die op de website getoond worden in eigendom kan hebben.

Deze website kan koppelingen bevatten naar websites die in handen zijn van een derde partij buiten BRIO. Dergelijke koppelingen worden slechts voor uw gemak aangeboden. BRIO heeft geen controle over dergelijke websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. U gaat op eigen risico naar andere websites en pagina's.

Het feit dat deze website koppelingen bevat naar andere websites betekent niet dat BRIO deze websites goedkeurt, ondersteunt of aanbeveelt, of dat BRIO een relatie heeft met hun eigenaars.

BRIO biedt geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, dat de inhoud van andere websites correct, legaal, betrouwbaar of geldig is, en doet afstand van aansprakelijkheid voor verlies, schade, claims, schadeloosstellings- en betalingseisen die kunnen worden toegeschreven aan de website, of de inhoud daarvan, van een derde partij, die direct of indirect toegankelijk is vanaf deze website.

BRIO kan op ieder moment wijzigingen aan deze algemene voorwaarden aanbrengen door deze tekst bij te werken. Alle dergelijke wijzigingen zijn op u van toepassing en daarom moet u deze website regelmatig bezoeken om de huidige voorwaarden te lezen die op u van toepassing zijn.